Primena

Širok spektar sredstava za čišćenje i održavanje namenjen svim granama industrije.

Naši proizvodi se mogu koristiti za čišćenje kuhinja, podova, sanitarija, hala, kancelarija, restorana, termoelektrana, transportnih sredstava, bazena, fontana ali i mašina i predmeta koji se koriste za rad u pekarskoj i mesnoj industriji.

Sredstva za čIšćenje i dezinfekciju kuhinje
 • Grillreingier
 • Quick desinfection
 • Boberex
 • Gran di-cl
 • Top efekt str
 • Gran simo
 • Udraz rur
Za podove
 • Top efekt str
 • Top efekt oranž
Za fontane i bazene
 • Top efekt str
 • Derast
Sredstva za upotrebu u pekarskoj industriji
 • Grillreingier
 • Quick desinfection
 • Boberex
 • Top efekt str
Za sanitarije
 • WC sani
 • Derast
Za industriju mesa
 • Grillreingier
 • Quick desinfection
 • Top Glass
 • Top efekt str
 • Top efekt oranž
Za restorane
 • Grillreingier
 • Quick desinfection
 • Boberex
 • Gran di-cl
 • Top efekt str
 • Top efekt oranž
 • Gran simo
 • Top glass
 • WC sani
Za održavanje kancelarija
 • Top efekt oranž
 • Top glass
Za termoelektrane, hale I transportna sredstva
 • Top efekt str